เทคโนโลยีในชีวิตของเรา

เทคโนโลยีในชีวิตของเรา ในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

เทคโนโลยีในชีวิตของเรา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เทคโนโลยีในชีวิตของเรา เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้เปลี่ยนอารยธรรม ไปในหลายๆ ด้าน มนุษย์ อยู่บนเส้นทาง แห่งความก้าวหน้า เกือบตลอดเวลา แต่ด้วยเทคโนโลยี ศตวรรษที่ยี่สิบและยี่สิบเอ็ด ได้เห็นความก้าวหน้า เทคโนโลยีคือ จำนวนหนึ่ง ที่ปฏิวัติ วิธีการทำงาน การใช้ชีวิต และการเล่นของผู้คน การจินตนาการ ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร หากไม่มีความก้าวหน้า เหล่านี้กลายเป็น ประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ที่ยากเนื่องจาก ความสำคัญ และการพึ่งพา อาศัยกันของเรา

การสื่อสาร

ด้านหนึ่ง ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีมีอะไรบ้าง มีความสำคัญ มากที่สุด คือในขอบเขตของการสื่อสาร นานมาแล้ว การติดต่อสื่อสาร กับผู้คนนอกพื้นที่ ของคุณนั้นเป็นกระบวนการ ที่ยากลำบาก ซึ่งต้องใช้ การสื่อสาร ด้วยจดหมาย และความอดทน อย่างมาก อินเทอร์เน็ต ทำให้ระยะทางไกล เกือบจะโปร่งใส ทำให้ผู้ใช้ สามารถติดต่อกับผู้คน จากอีกฟากหนึ่ง ของโลกได้ ในทันที เทคโนโลยี ได้เพิ่มการเชื่อมต่อ ของเราด้วยโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้ลิงค์ไปยังเครือข่าย การสื่อสาร ทั่วโลก ตลอดเวลา

การศึกษา

อีกด้าน ที่คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต มีความสำคัญ อย่างยิ่ง คือ ในด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ สามารถจัดเก็บข้อมูล จำนวนมาก ในพื้นที่ ขนาดเล็กมาก ซึ่งช่วยลดชั้นวางหนังสืออ้างอิง ทั้งหมดลง เหลือเพียง ซีดี ข้อมูลเดียว อินเทอร์เน็ต ยังทำหน้าที่ เป็นแหล่งข้อมูล ขนาดใหญ่ สำหรับ การเรียนรู้ เชื่อมโยง ไซต์ข้อมูล เข้าด้วยกัน และช่วยให้ผู้สนใจ ค้นหาหัวข้อ ต่างๆ ที่จินตนาการได้ คอมพิวเตอร์ เครื่องเดียว สามารถเก็บเกมการศึกษา บทเรียนภาพ และเสียง หลายร้อย รายการ รวมทั้ง ให้ความรู้มากมาย แก่นักเรียน ในห้องเรียน ไวท์บอร์ด เสมือนจริง สามารถแทนที่ กระดานดำ ทำให้ครูสามารถจัดเตรียม เนื้อหาแบบอินเทอร์แอกทีฟ สำหรับนักเรียน และเล่นภาพยนตร์ เพื่อการศึกษาโดยไม่จำเป็น ต้องติดตั้ง โปรเจ็กเตอร์

สุขภาพ

เทคโนโลยีในชีวิตของเรา เทคโนโลยี มีผลกระทบอย่างมาก ต่ออุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้า ในเครื่องมือวินิจฉัย ช่วยให้แพทย์ระบุโรค และอาการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยเพิ่มโอกาส ในการรักษา และช่วยชีวิต ผู้คนได้สำเร็จ ความก้าวหน้า ของยา และวัคซีน ยังได้รับการพิสูจน์ แล้วว่า มีประสิทธิภาพ อย่างมาก เกือบจะกำจัด โรคต่างๆ เช่น โรคหัด โรคคอตีบ และไข้ทรพิษ ที่ครั้งหนึ่ง เคยก่อให้เกิด โรคระบาดครั้งใหญ่ ยาแผนปัจจุบัน ยังช่วยให้ผู้ป่วย สามารถจัดการกับโรคเรื้อรัง ที่ครั้งหนึ่ง เคยทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเป็นอันตราย ถึงชีวิตได้ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี ในด้านการแพทย์ ยังช่วยยืดอายุขัย และปรับปรุง คุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก

ผลผลิต

เทคโนโลยีใหม่ๆ เทคโนโลยีได้เพิ่มผลผลิต อย่างมากมาย ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในการแก้สมการ ทางคณิตศาสตร์ ที่ซับซ้อน ช่วยให้สามารถเร่งงานใดๆ ที่ต้องใช้ การวัด หรือ การคำนวณอื่นๆ การสร้างแบบจำลอง ทางคอมพิวเตอร์ ของผลกระทบทางกายภาพ สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในทุกสถานการณ์การผลิต ทำให้วิศวกรสามารถจำลอง โครงสร้าง ยานพาหนะ หรือวัสดุเพื่อให้ข้อมูล เบื้องต้น เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ก่อนการสร้างต้นแบบ แม้แต่ในสภาพแวดล้อม สำนักงาน ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในเครือข่ายในการแบ่งปัน และจัดการข้อมูลสามารถเร่งความเร็วของงานที่หลากหลาย ทำให้พนักงาน สามารถทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา

ในสังคม ที่มีเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ คอมพิวเตอร์ ได้แพร่กระจาย ในหลายแง่มุมของวัฒนธรรม และชีวิตประจำวันของเรา ในกรณีของ การศึกษา ศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (NCES) พบว่า 97 เปอร์เซ็นต์ของ ครูในสหรัฐฯ มีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนทุกวันในปี 2552 ซึ่งเป็นหลักฐาน ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการศึกษาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในขณะที่นักการศึกษา ใช้คอมพิวเตอร์ต่างกันในห้องเรียน อุปกรณ์ดังกล่าว ยังให้โอกาสทางการศึกษามากมาย ซึ่งรวมถึงการใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การเก็บบันทึก การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ

คำสั่งทางคอมพิวเตอร์

Computer-Based Instruction (CBI) หมายถึงวิธีการสอน ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการส่งข้อมูล ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ สามารถใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและแผนการสอน แก่นักเรียน ในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น หรือใช้ในการทดสอบ เพื่อทำให้การให้คะแนน และการประเมินผลง่ายขึ้น CBI มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในชั้นเรียน ที่มีการลงทะเบียนสูง และในกลุ่มความต้องการพิเศษ ที่รวบรวมนักเรียนที่มีความสามารถทางจิตใจ ร่างกาย และพฤติกรรม ที่แตกต่างกัน เนื่องจากแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ สามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ และจังหวะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเมื่อผู้สอน ไม่สามารถให้ความสนใจเป็นรายบุคคล นักเรียน.

การวิจัยและการสื่อสาร

จากคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในห้องเรียน NCES พบว่า 93 เปอร์เซ็นต์ มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทำให้คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องกลายเป็นสถานีวิจัย ที่ทรงพลัง พร้อมการเข้าถึงข้อมูลทั่วโลก นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อรวบรวมข้อมูล และเข้าถึงเอกสารอ้างอิง ทำให้เนื้อหา ที่นำเสนอในห้องเรียนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูล ของนักเรียน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ยังให้วิธีการสื่อสารที่รวดเร็วผ่านอีเมล กระดานข้อความ และโปรแกรมแชท ทำให้ครูสามารถสื่อสาร กับนักเรียน และผู้ปกครอง หรือเพื่อให้นักเรียนสื่อสาร ระหว่างกันระหว่างการทำ โครงงานกลุ่ม

การประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอ

ผลกระทบของเทคโนโลยี แม้จะไม่มีการ เชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต พลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ก็ช่วยให้นักเรียน จัดระเบียบข้อมูล ในสเปรดชีต หรือฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำการคำนวณ และสร้างแบบจำลอง ข้อมูลพื้นฐาน การย้ายข้อมูล ไปยังรูปแบบ การนำเสนอด้วยภาพ นักเรียนยังสามารถเตรียมการนำเสนอ แบบดิจิทัลสำหรับ ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น ได้อีกด้วย ครูสามารถใช้โปรแกรมเดียวกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับเกรด การมีส่วนร่วม และการเข้าเรียน ต่างจากรูปแบบกระดาษ ไฟล์ดิจิทัลจะแก้ไขและถ่ายโอนได้ง่ายกว่า ทำให้การสื่อสารระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดเวลาเมื่อครูอัปเดตสื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน

การศึกษาความรู้คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีในชีวิตของเรา นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมที่คอมพิวเตอร์ทำในหลักสูตรดั้งเดิม – ทำให้บทเรียนประวัติศาสตร์มีส่วนร่วมมากขึ้นหรือการสอนไวยากรณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น – การเรียนรู้วิธีใช้และจัดการแอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในตัวมันเอง ด้วยตลาดโลกและงานที่ต้องใช้ทักษะคอมพิวเตอร์มากขึ้น นักเรียนที่เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านส่วนตัวและทางวิชาชีพ อันที่จริง ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ปากีสถานมีโครงการแจกจ่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และทำให้การเข้าถึงคอมพิวเตอร์เป็นประชาธิปไตย