เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความทันสมัย ไอทีอัพเดต

5/5

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานตอบแทนชนิดหมุนวนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานตอบแทนชนิดหมุนวนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีมลภาวะ รวมทั้งเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับเพื่อการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สามารถแยกเป็นชนิดและประเภทออกเป็น 2 ต้นแบบเป็น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้า แล้วก็การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน เทคโนโลยีพลังงานแสงแดดเพื่อผลิตไฟฟ้า ระบบผลิตกระแสไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยโซล่าเซลล์ แบ่งได้ 3 ระบบ เป็น โซล่าเซลล์แบบอิสระ (PV Stand alone system) เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่บ้านนอกที่ไม่มีระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า วัสดุอุปกรณ์ระบบที่สำคัญมีแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และก็เครื่องใช้ไม้สอยเปลี่ยนแปลงระบบไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับแบบอิสระ โซล่าเซลล์แบบต่อกับระบบจัดจำหน่าย (PV Grid connected system) เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกวางแบบสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องใช้ไม้สอยแปลงระบบไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับเข้าระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบระเบียบขายกระแสไฟฟ้าเข้าถึง เครื่องไม้เครื่องมือระบบที่สำคัญมีแผงโซล่าเซลล์ วัสดุอุปกรณ์แปลงระบบไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับประเภทต่อกับระบบจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โซล่าเซลล์แบบผสม (PV Hybrid system) เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกวางแบบสำหรับดำเนินงานร่วมกับเครื่องใช้ไม้สอยผลิตกระแสไฟฟ้าอื่นๆดังเช่นว่า ระบบโซล่าเซลล์กับพลังงานลม รวมทั้งเครื่องจักรกลน้ำมันดีเซล ระบบโซล่าเซลล์กับพลังงานลม และก็กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ ฯลฯ โดยแบบระบบจะขึ้นกับการออกแบบตามจุดหมายโครงงานเป็นกรณีเฉพาะ เทคโนโลยีพลังงานแสงตะวันเพื่อผลิตความร้อน การสร้างน้ำร้อนด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์รวมทั้งการอบแห้งด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ การสร้างน้ำร้อนประเภทไหลเวียนตามธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์… Continue reading พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานตอบแทนชนิดหมุนวนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้